Những khuyến cáo này áp dụng cho tất cả các nội dung có trong https://top10supps.com, sẽ được gọi thêm là Top10supps.com

Tất cả nội dung, lời khuyên, đánh giá và tuyên bố được cung cấp trên Top10supps.com chỉ nhằm mục đích giải trí.

Thông tin trên trang web này không phải là lời khuyên hoặc chẩn đoán về chuyên môn, y tế hoặc chăm sóc sức khỏe và không được sử dụng như vậy.

Mặc dù thông tin được cung cấp trên Top10supps.com có ​​thể áp dụng cho các tác giả dựa trên kinh nghiệm của họ, nhưng những kỳ vọng tương tự này không thể chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân nào khác trong bất kỳ trường hợp nào.

Các biên tập viên và tác giả đóng góp cho Top10supps.com không được chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào để đưa ra lời khuyên hoặc chăm sóc sức khỏe và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các cá nhân bỏ qua tuyên bố từ chối trách nhiệm này.

Ngoài ra, tất cả các nhận xét được gửi tới Top10supps.com đều nhằm mục đích giải trí, bất chấp sự tồn tại hoặc không tồn tại của các khái niệm hợp lý.

Tuyệt đối không nên tuân theo các lời khuyên, ý tưởng hoặc tuyên bố trên Top10supps.com cho dù chúng được hiển thị trong ngữ cảnh nào.

Luôn xem tiết lộ, tuyên bố từ chối trách nhiệm, chính sách bảo mật và tài liệu thông tin / pháp lý khác trước khi tiếp tục. Bạn phải tự thẩm định trước khi mua hàng.

Thông tin trên trang web này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến ​​của Top10supps.com. Thông tin chỉ nhằm mục đích giải trí và không cấu thành lời khuyên hoặc chẩn đoán về chuyên môn, y tế hoặc chăm sóc sức khỏe, và không được sử dụng như vậy.

Bảng xếp hạng trên trang web này không dựa trên bất kỳ thử nghiệm khoa học độc lập nào. Thông tin trên trang web này không được xem xét bởi một chuyên gia y tế và chỉ được sử dụng với rủi ro của riêng bạn.

Đảm bảo xác minh thông tin và làm theo hướng dẫn trên nhãn cho bất kỳ sản phẩm nào bạn mua.

Luôn luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào bạn thấy trên trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nội dung:

Mặc dù mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tất cả thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của nó; chúng tôi cũng không thể cam kết đảm bảo tất cả các tài liệu được cập nhật hàng ngày.

Chúng tôi không thể giữ cho mỗi và mọi bài báo và đánh giá được cập nhật hàng ngày. Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của tất cả thông tin bạn đọc ở khắp mọi nơi trên trang web này.

Mọi khiếu nại, số liệu thống kê hoặc tuyên bố khác về sản phẩm hoặc dịch vụ được đề xuất trên trang web này phải được xác minh với nhà sản xuất hoặc các nguồn khác trước khi bạn mua hàng.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Hãy nhớ rằng, tất cả các liên kết bên ngoài chứa nội dung không thể được xác nhận hoặc kiểm soát bởi các biên tập viên của trang web này.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất.

Khiếu nại y tế:

Top10supps.com và các Biên tập viên của nó không ủng hộ việc bổ sung dinh dưỡng hơn lời khuyên y tế hoặc điều trị thích hợp. Nếu sử dụng bất kỳ loại dược phẩm hoặc thuốc nào được bác sĩ cung cấp cho bạn hoặc nhận được đơn thuốc, bạn phải tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc một Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe có trình độ tương đương trước khi sử dụng bất kỳ bổ sung dinh dưỡng nào.

Nếu trải qua các liệu pháp y tế, sau đó tham khảo ý kiến ​​với Chuyên gia trị liệu hoặc Chuyên gia chăm sóc sức khỏe tương ứng của bạn về các tương tác có thể có giữa Điều trị của bạn, bất kỳ loại Dược phẩm hoặc Thuốc nào được cung cấp và có thể bổ sung dinh dưỡng hoặc thực hành được lưu trữ trên Top10supps.com.

Top10supps.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện sau khi truy cập và đọc trang web của chúng tôi và không chịu trách nhiệm nếu một người lạm dụng bổ sung.

Top10supps.com và các Biên tập viên của nó không đảm bảo rằng các tác dụng phụ không lường trước sẽ không xảy ra ngay cả ở liều lượng thích hợp, và do đó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác dụng phụ nào từ các chất bổ sung hoặc thực hành được lưu trữ dưới tên miền của Top10supps.com.

Nhãn hiệu Ghi chú:

Tất cả các sản phẩm và thương hiệu được tìm thấy trên trang web này là thương hiệu của các công ty tương ứng.

Kết quả Khước từ:

Khi đọc về khả năng của các sản phẩm & dịch vụ được tìm thấy trên Top10supps.com, vui lòng biết rằng kết quả có thể khác nhau tùy theo từng người và kết quả không được đảm bảo. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng chúng tôi đại diện chính xác thông tin được cung cấp trên trang web.

Tuy nhiên, thông tin này không nhằm đại diện hoặc đảm bảo rằng bất cứ ai sẽ đạt được kết quả mong muốn nhất định. Những lời chứng thực được sử dụng chỉ là những ví dụ và chúng không nhằm để đại diện hoặc đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng sẽ đạt được các kết quả giống nhau hoặc tương tự.

Kết quả của bạn có thể thay đổi.

Không có gì đảm bảo rằng các kỹ thuật và chiến lược được thảo luận trong các phương pháp và sản phẩm này có thể được nhân đôi trong tương lai. Chúng tôi không thể đảm bảo kết quả và / hoặc thành công trong tương lai của bạn. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng bạn duy trì kết quả bạn trải nghiệm ban đầu.

Việc sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi phải dựa trên sự chuyên cần của bạn và bạn đồng ý rằng Top10supps.com và bất kỳ đối tác nào của mình không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nguyên nhân nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng bất kỳ nguyên nhân nào dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung được tìm thấy trên Top10supps.com.

Nhận xét Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Các bình luận được đăng ở cuối mỗi bài viết đại diện cho lời khuyên, báo cáo, đánh giá và ý kiến ​​của độc giả của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.