Sách

Sách y tế và thể dục, giúp bạn trở thành và ở lại động cơ. Một tâm hồn vĩ đại đã từng nói rằng bạn ngừng học khi bạn đang không còn thở. Đọc.

tốt nhất-sách-cho-thể hình-và-thể dục và dinh dưỡng

Những cuốn sách thể hình tốt nhất để đọc - Top 10 được xếp hạng

By Austin Meadows | 3, Tháng 2013, XNUMX

Những cuốn sách thể hình tốt nhất, mà thường được viết bởi bodybuilders thành công, có thể dạy cho bạn tất cả các ins and outs của trọng lượng đào tạo. Từ chế độ ăn uống để tạo thành các lời khuyên và thủ thuật, những cuốn sách này cung cấp cho nó tất cả.